Nieuwe lokalen

Huidige status

Om op de hoogte te blijven hoever de bouw staat kan je steeds wat foto's bekijken op volgende pagina: https://www.facebook.com/vzwlced/?fref=ts

We zullen naar de toekomst toe ook op deze pagina updates geven. Alsook via de Chiro mail naar alle geïnteresseerde regelmatig een update mailen.

Algemeen

Hoewel we zeer leuke lokalen hebben in de Jozef Ickxstraat, zijn deze toch aan de kleine kant. Met maar 3 lokalen voor 6 groepen geeft dit soms lastige momenten. Hierdoor zijn we al enkele jaren bezig met het bouwen van nieuwe lokalen in Hof de Bist! Deze bouwwerken worden in goede banen geleid door de VZW lokalen Chiro Ekeren Donk (LCED).

Op 3 mei 2017 hebben we een infoavond gehouden in verband met de nieuwe lokalen. Hier is heel de situatie verduidelijkt naar ouders en geïnteresseerde toe (kon je er niet bijzijn en zou je graag meer info hebben, laat iets weten op chiroekerendonk@gmail.com). Nadien zijn we ook een kijkje gaan nemen op de locatie. Op deze vergadering is het idee om met aparte werkgroepen te werken verduidelijkt. Deze werkgroepen zijn in het leven geroepen om meer duidelijkheid en structuur te brengen in dit omvangrijke verhaal. Maar in hoofdzaak om het vele werk wat te verdelen. Hieronder zijn alle werkgroepen kort beschreven. Er zijn ook contactgegevens te vinden van de mensen die deze werkgroepen in goede banen gaan leiden. Iedereen die zich geroepen voelt om te helpen, laat iets weten aan deze mensen. Alle hulp is welkom!

De drie werkgroepen:

Werkgroep bouw: dit is de grootste en belangrijkste werkgroep. Ze nemen de leiding over alle bouwgerelateerde zaken. Dit gaat van het afwerken van de ruwbouw tot contacten opnemen met aannemers voor verdere offertes voor ramen/sanitair/...

Werkgroep financiën: deze werkgroep richt zich op het verduidelijken van de geldstromen. Alle rekeningen uitpluizen, subsidie dossiers nalezen en controleren, balans opmaken, duidelijkheid scheppen voor de toekomst,...

Helpende handen: uiteraard zijn helpende handen ook steeds welkom. Iedereen die kan en wil komen helpen met praktische zaken is zeker welkom. Laat zeker iets weten, zo kunnen we gericht en tijdig communiceren als er werk te doen is!

Contactgegevens:

Werkgroep bouw: Arne Jonkers (jonkersarne@gmail.com, 0496604957) en Katleen Van Den Bergh (katleen.vandenbergh@hotmail.be, 0499118163)

Werkgroep financiën: Maarten de Locht (maarten.de.locht@gmail.com, 0472536659) en Stef Van den Audenaerde (stefvandenaudenaerde@gmail.com, 0495254380)

Helpende handen: Iedereen van de Chiro werking: chiroekerendonk@gmail.com

Uiteraard hebben deze werkgroepen elkaar nodig. Zonder correcte financiën kunnen er geen doordachte beslissingen genomen worden voor het verdere verloop van de bouw. Een goede communicatie onderling is noodzakelijk en dit zal ook mee worden overzien door Jonas Jonkers (voorzitter VZW).

Nog vragen?

jonasjonkers@hotmail.com

Voorzitter VZW Lokalen Chiro Ekeren-Donk  -  VZW LCED  N°829.295.560