top of page
Schermafbeelding 2021-09-08 om 17.32.10.png

VZW

Hoewel we zeer leuke lokalen hadden in de Jozef Ickxstraat, waren deze toch aan de kleine kant. Met maar 3 lokalen voor 6 groepen gaf dit soms lastige momenten. Hierdoor zijn we vele jaren bezig geweest met het bouwen van nieuwe lokalen in Hof de Bist. Deze bouwwerken worden in goede banen geleid door de VZW lokalen Chiro Ekeren Donk (LCED). Op 16 september 2018 is Chiro Ekeren - Donk verhuisd naar de nieuwe lokalen in Hof de Bist.

Verder verloop

Eerst en vooral bestaat de huidige taak van de vzw erin om alle administratieve taken te volbrengen. Dit gaat van het organiseren van de algemene vergadering tot het opmaken van een begroting. We volgen het onderhoud en beheer van de lokalen op in samenspraak met de leidingsploeg. Bij de start van elk Chirojaar volgen er afspraken tussen de leidingsploeg en de vzw wie welke taken op zich neemt. 

Ook de bouwwerkgroep komt sporadisch nog samen voor het opvolgen van de afwerkingen van de ruwbouw en het oplossen van problemen. Hiernaast is het ook steeds mogelijk om eens te komen helpen als er iets moet worden gedaan (helpende handen). Je kan steeds iets laten weten op het Chiro e-mailadres. 

Contact

Contactgegevens VZW:

Helpende handen: chiroekerendonk@gmail.com

Vragen ivm vzw: jonasjonkers@hotmail.com

Administratieve gegevens VZW:

VZW LCED - ondernemingsnummer: 0829.295.560

Maatschappelijke zetel: kruiningenstraat 27, 2900 Schoten

Groetjes van het huidige bestuur,

Oudleiding Robbe, Cara en Jonas.

bottom of page